Landskod Valuta Språk Population Huvudstad Yta
+ 62 Rupiah Indonesien 242 968 342 Jakarta 191 944 0

Indonesien

Indonesien brukar bland många refereras till som ett riktigt paradis – och med dess kristallklara vatten, spännande djurarter och rika växtliv är det inte alls svårt att förstå varför. Här finns också flera tempel och andra byggnader med spännande arkitektur.

Visum

För svenska resenärer krävs inget visum om du har ett giltigt svenskt pass och du endast tänkt stanna en kortare tidsperiod än 30 dagar. Ditt pass måste då ha en giltighetstid om minst sex månader och du måste också kunna uppvisa en giltig utresebiljett ur Indonesien. Om du vill stanna längre än 30 dagar finns två olika alternativ, beroende på önskad vistelsetid.

  • Vill du stanna upp till 60 dagar kan du i samband med din ankomst till landet ansöka om ett Visa on Arrival. Detta är giltigt i 30 dagar och kan förlängas en gång med ytterligare 30 dagar
  • Vill du stanna i landet i över 60 dagar behöver du ansöka om en 60-dagars visering vilken har möjlighet att förlängas. Denna ansöker du om på din närmaste indonesiska ambassad innan

Värt att känna till är att provisoriska pass inte godkänns för inresa i Indonesien.

Vaccinering och sjukvård

Om du nyligen har besökt ett land där gula febern finns krävs att du är vaccinerad mot sjukdomen innan du reser in i Indonesien. I övrigt finns inga krav på vaccineringar. Däremot rekommenderas du att se över ditt skydd mot polio, difteri och stelkramp. Det rekommenderas också att vaccinera sig mot Hepatit A och Hepatit B. Ska du vistas en längre tid i landet brukar också vaccinering mot tyfoid och japansk encefalit rekommenderas.

 

Sjukvården i Indonesien är som regel av mycket låg standard, även om lokala variationer förekommer, och att genomföra kirurgiska ingrepp avråds helt och hållet. Du rekommenderas starkt att teckna en heltäckande sjuk- och reseförsäkring och i denna bör även medicinsk evakuering finnas med.

Resa runt i landet

För längre sträckor eller mellan öar färdas du i Indonesien smidigast och säkrast med hjälp av flyg. Dessa är dock ofta försenade – är det viktigt att vara i tid ska du välja Garuda eller Citilink. Båt rekommenderas att undvika – båtolyckor är relativt vanliga och det förekommer även pirater i Indonesiens farvatten. För kortare sträckor finns bussar, vilka är ett billigt alternativ – men standarden är ofta väldigt låg. Taxiresor är vanligt förekommande och du rekommenderas att välja välrenommerade taxibolag. På bland annat Bali finns taxikarteller, vilka har ett aggressivt tillvägagångssätt och det rekommenderas att undvika konfrontation med dessa.

Att tänka på

  • Kriminalitet förekommer i stor utsträckning och stöldbegärliga föremål är bl.a. pass och värdesaker. De stjäls ofta genom väskryckning eller inbrott
  • Kreditkort bör endast användas hos väletablerade aktörer. Kreditkortsbedrägerier och skimning är vanligt förekommande
  • Olika naturkatastrofer såsom jordbävning, översvämning, vulkanutbrott, tsunamis och jordskred är vanligt förekommande i olika delar av landet